.

ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

 

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 


นางศศิพิมล วังรัตนากร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสุภาพร เกิดบ้านกอก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางพัทธนันท์ โรจน์นครินทร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นายชำนาญ สมจิตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางกัตติกา คงเพชร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นายเริงฤทธิ์ โพธิ์เงิน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นายดิสธร ปัดชาเขียว
ครู


นางสาวธัญญารัตน์ ทองทิพย์
ครู


นางสาวสุธัญญาภรณ์ บุญประวัติ
ครู


นางสาวจีรานันท์ ครุธาโรจน์
ครู


นางสาวรวีวรรณ รุ่งโรจน์
ครู


นางสาวสุภาพร สะหาย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสาวสุขุมา อภิญญาพงศ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวณัฎธิดา มูลทรัพย์
ครูผู้ช่วย


นางสาวปริชญา นิลศรี
ครูผู้ช่วย
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 100.24.46.10
คุณเข้าชมลำดับที่ 95,434
 
โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ซ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ24 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
Tel : 02 2773353  Fax : 02 6906966
Email : silamanee01@gmail.com