หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ลูกประชาราษฎร์บำเพ็ญ แต่งกายดี มีมารยาท

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับจัดการแสดงนอกสถานที่ 
      เป็นโอกาสดีของท่านที่มีความสนใจจะจัดการแสดงประเภทต่าง ได้แก่  การรำไทย   การเต้นประกอบเพลงลูกทุ่ง   ขณะนี้ทางชมรมนาฎศิลป์โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ  ได้รับจ
ข่าวสาระน่ารู้
 
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
      แนวคิดการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเต

ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู 
        การจัดพิธีไหว้ครูเป็นการแสดงความเคารพครูอย่างหนึ่ง ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ตามสถาบันการศึกษาต่

 
ภาพกิจกรรม